top of page

μworld

 

 

Mikroplasty sa nachádzajú vo všetkých zložkách zabezpečujúcich život. Výskyt mikroplastov konkrétne v pôde je vo vedeckom svete pomerne nová téma.

 

            Sú to malé častice plastu ktoré vznikli postupným rozdrobením väčších kusov plastov na menšie a menšie časti. Problémom mikroplastov nie je ich prítomnosť v pôde ale ich rozložiteľnosť. Pri tomto dlhom procese vzniká nespočet toxických látok. Tieto látky ovplyvňujú správanie napríklad dážďoviek, rôznych mikroorganizmov, tiež slimákov a napokon aj celých ekosystémov.

Do pôdy sa mikroplasty dostávajú viacerými spôsobmi. Okrem vyššie spomenutého rozkladu veľkých kusov plastov je ďalšou príčinou výskytu mikroplastov masové používanie honjív.

Hnojivá obsahujú určitý podiel kalov z čističiek odpadových vôd ktoré prešli rôznymi testmi na toxické látky, ale už neboli testované na výskyt plastových častíc. Mimo iné, práve plasty ktoré prešli knalizáciou su ideálnym nosičom choroboplodných zárodkov.

 

            Kameň je jedným zo základných prvkov orniny. Táto práca poukazuje na to, že mikroplasty sa stávajú jej akousi neviditeľnou zložkou. Ich koncentrácia v pôde je v súčasnosti 4-krát väčšia ako vo vode.  Probém pitnej vody je všetkým známy. Čo ak sa to isté stane s pôdou?

 

V  práci zobrazujem štruktúru týchto materiálov.

Do kontrastu dávam hutnosť /v svojej podstate neživej/ horniny ako mnou vnímanú základnú zložku pôdy a praktickú neviditeľnosť mikroplastu samého. Poukazujem na možnosť prípadnej zámeny alebo čiastočného splynutia týchto dvoch materiálov

bottom of page