top of page

authenticity

Problém straty identity, pocit neautentickosti, hľadanie samého seba, pocit vykorenenia zo spoločnosti, prázdnota a jej zapĺňanie sú pojmy, vyskytujúce sa v najrozličnejších  životných obdobiach, netreba ich predstavovať.

Východiskom tohoto diela sú úkony, ktoré sú alebo boli ako bežnou súčasťou môjho života, tak sú mi aj prostriedkom na zapĺňanie prázdnoty. Rovnako sú bežnou súčasťou života každého      jednotlivca.

Vytváraním digitálnej kópie samého seba prepájam moje dve identity, dva svety. Jeden, kde je akási prázdnota, druhý ktorý sa snaží tomu prvému pomôcť, zapĺňaním si vzniknutej prázdnoty súbežne s vytváraním si svojej “bubliny“.

“Bubliny“ vlastného sveta, kde je v poriadku zapĺňať si prázdnotu vzniknutú akýmkoľvek spôsobom. Slúži ako obranný mechanizmus pred sebareflexiou.

Celkový vizuálny jazyk diela je založený na zmyslovej a predovšetkým haptickej skúsenosti diváka. Divák prostredníctvom kontaktu s jemným, krehkým, nestálym a predsa nepriedušným materiálom zažíva problematiku, ktorou sa toto dielo zaoberá na vlastnej koži.

sex, drogy, alkohol, náboženstvo.

Výber týchto pojmov je odvodený od môjho prístupu k zapĺňaniu si prázdnoty, nie je všeobecným merítkom, avšak približuje moje vnímanie celospoločenského problému.

bottom of page