top of page

be burned burden

Pracujem so všeobecnou vlastnosťou, ktorou je selektívna redukcia pocitov, emócií. Náboženstvo som zvolil ako metaforu, ktoré s týmito pocitmi cielene pracuje, rovnako tak som vybral úkon spovede, nedeliteľnej súčasti tohoto náboženstva, ktorý spočíva v troch bodoch: priznanie, rozhrešenie, pokánie.

 

Stekajúci vosk z horiacej sviece, narážajúci do vody, aktivuje audioreaktívnu projekciu, ktorá slúži ako vizuálne premostenie k celému procesu. Denzita projektovaného obrazu sa odvíja od intenzity horenia sviece.

 

Selektívna redukcia emócií je fiktívna, podobne ako zánik hmoty.

bottom of page