top of page

where reality meets gravity

...je mnou vytvorený priestor, kde sa AI fotografie stretávajú s gravitáciou čiernej diery zastúpenej zvukom. Fotografie sú rozdelené do priestorovej štvorcovej siete,  Na základe zvuku čiernej diery sa rozpínajú a spínajú. Podobne, ako v čiernej diere, aj tu sa realita reprezentovaná fiktívnymi fotografiami náhodne deformuje v závislosti od hĺbky zvuku.

Obsah tu použitých fotografií je určený databázou, na ktorých fungujú rôzne AI generátory obrazu. Ich predstava čiernej diery sa odvíja od jedinej pravej fotografie čiernej diery, ktorá bola vytvorená nedávno. Výsledné obrazy vznikali vždy len náhodným usporiadaním, sú nepravdivé, jednoliate a opakujú sa.

bottom of page