top of page

sedem hlavných hriechov

Ateliér Laboratórium fotografie, KFNM, VŠVU 

 

ročník: 3.

názov/téma: Sedem hlavných hriechov / Venuša

Vedúci ateliéru: prof. Ľubo Stacho

 

Asistentka: Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová, ArtD.

zimný semester, šk. rok 2020/2021

technika: pvc nálepky

Samotný akt nálepkovania má viacero podôb a významov. Zo symbolického hľadiska ide o predsudky, odsudzovanie, vyhranenosť, alebo len obyčajnú značku ktorou vieme niečo rýchlo a jasne opísať. Nálepkovanie samotné vnímam v tomto období ako pomerne sofistikovaný systém na jednoduché rozčlenenie čohokoľvek, v prípade mojej práce, hriechu a hrešenia; jeho vnímanie spoločnosťou, jeho začlenenosť v spoločnosti.

Ako východiskový bod mi slúžila Božská komédia ktorú vytvoril Dante Alighieri. Jeho ponímanie siedmych hlavných hriechov, kde popisuje utrpenie hriešnikov v rôznych podobách a miestach. Robí tak popisne a fakticky. Vybral som si ich a obrazne prenesených do dnešnej doby, reagujúc na tému Venuša. Zámerom transformácie siedmych hriechov na hriech smilstva, je vyzývať k hrešeniu, k búraniu zažitých stereotypov či už v sexuálnom, alebo všednom živote práve prostredníctvom aktu lepenia fotografií miest v kombinácii s krátkou, výstižnou, jednoducho uchopiteľnou, avšak ohýbateľnou správou v závislosti na čase, mieste a povahe prijímateľa.

Lokality na to vybrané sú situované do periférií hlavného mesta, a mesta z ktorého pochádzam. Zažité stereotypy o sexualite sa mi postupne formovali, formujú a formovať budú, rovnako ako periférie. Tie sú takmer vždy a v akomkoľvek urbánnom prostredí živnou pôdou pre stereotypizáciu, monotónnosť. Sú takzvaným prostredím na prežívanie. 

S cieľom poskytnúť divákovi komplexný obraz o spomínaných perifériách, som zvolil záznam snímky obrazovky aplikácie Google Earth. Oproti predchádzajúcej situácii, v ktorej fyzicky lepím fotografie odfotografovaného daného miesta, používam nálepky
umiestnené vo virtuálnom svete na reálnom mieste, pričom divák do tohto záznamu nezasahuje, necháva sa unášať, manipulovať.

bottom of page