top of page

survivors

Na fotografiách sú zväčšené „božie muky“ ktoré vznikli pri rôznych dôležitých udalostiach ako pamätníky napríklad na poďakovanie za úrodu, spomienka na zasiahnutie bleskom, vyliečenie z vážnych chorôb.

Mojím zámerom nie je ich vymazanie z reality, ale práve poukázanie na všeobecné nevšímanie si ich existencie.

bottom of page